ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ครูทุกคน
04 มิ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมสถานศึกษา ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ครูทุกคน
24 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
14 พ.ค. 62 ถึง 28 ก.พ. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน ครูทุกคน
07 พ.ค. 62 ถึง 11 พ.ค. 62 ค่ายเตรียมความพร้อมของนักเรียน ม.๑ และ ม.๔