ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
342 หมู่ที่ 18   ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
เบอร์โทรศัพท์ 038-088400
Email : matthayomnayao@hotmail.co.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

 
อำเภอ สนามชัยเขต

จังหวัด ฉะเชิงเทรา
มุ่งหน้าทางตะวันออก ไปตามซอย ขุนจ่าเมือง/ซอย เทศบาล 1
500 เมตร
ชิดขวา เพื่อวิ่งต่อบน ซอย เทศบาล 1
600 เมตร
เลี้ยวขวา ไปยัง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
550 เมตร
เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
14.3 กม.
ขับต่อไปยัง ถนน กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท
9.0 กม.
เลี้ยวซ้าย


ถึง  โรงเรียน มัธยมพระราชทานนายาว
342 หมู่ 18  ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24160