ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


เป็นรูปหยดน้ำแบบต่อเนื่องเป็นรูปดอกบัว

               เครื่องหมาย หรือ ตราของโรงเรียนเป็นรูปทรงหยดน้ำผสานต่อเนื่องเป็นรูปดอกบัว ประกอบอยู่ภายใน ด้านล่างรองรับด้วยอักษรคำว่า โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว แสดงถึง น้ำพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาและห่วงใยต่อเยาวชนไทยในชนบท ผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา คือรูปดอกบัวอันมีความหมายแทนเยาวชน ซึ่งยังบริสุทธิ์ผุดผ่องจะต้องปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และความรู้ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดี ที่จะช่วยกันพัฒนาชาติ จึงมีพระราชดำริจัดสร้างสถานศึกษาเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงถาวรสืบไป

สีประจำโรงเรียน

    สีม่วงและสีขาว