ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางพรรณไม้ปี 2553
ตารางพรรณไม้ปี 2553

ทะเบียนพรรณไม้ ปี 2553

          โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว                        จังหวัดฉะเชิงเทรา                           รหัสสมาชิก     ๗ - ๒๔๑๖๐ - ๐๑๒/๐๑

รหัสพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

บริเวณที่พบ

7-24160-012/01/021/01 ขี้เหล็ก Cassia  siamea  Britt . LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่เรียงสลับดอกสีเหลืองผลเป็นฝักแบนยาว พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม
7-24160-012/01/022/02 สัตบรรณ Alstonia  Scholaris (L.) R.  Br. APOCYNACEAE ไม้ต้น น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงวนรอบข้อ ดอกช่อ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง ผลเป็นฝักคู่                                                                 พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม
7-24160-012/01/023/02 น้อยหน่า Anona  squamosa  L. ANNONACEAE ไม้ต้น ดอกสีเหลืองนวล ผลเป็นผลกลุ่ม  พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม
7-24160-012/01/024/01 ไทรกร่าง Ficus  tinctoria  a. Forst . MORACEAE ไม้ต้น น้ำยางสีขาว เรียงสลับ ผลกลมสุขสีเหลือง พื้นที่ศึกษาที่1ข้างศาล
7-24160-012/01/025/100 ยางนา Dipterocarpus  alatus  Roxb . DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ปีกยาวสองปีก ดอกสีชมพู ผลมีครีบ พื้นที่ศึกษาที่1รอบสนาม
7-24160-012/01/026/02 พลองเหมือด Memecylon edule Roxb. MELASTOMATACEAE ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ขอบใบใส ดอกช่อ สีม่วง ผลสุกสีดำ  พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า
7-24160-012/01/027/06 หว้า Syzygum cumini (L.)Skeels  MYRTACEAE ไม้ต้น ดอกช่อ กลีบดอกสีขาวผลสด รูปกระสวย สีม่วงแดง  พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า
7-24160-012/01/028/03 ทิ้งถ่อน Albizia ptocera (Roxb.) Benth LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไม้ต้น ประกอบแบบขนนก ๒ ชั้น ปลายคู่ เรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกช่อ สีขาว ผลเป็นฝัก พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า
7-24160-012/01/029/01 รัก Semecarpus albescens Kurz ANACARDIACEAE ไม้พุ่ม น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ สีขาวหรือ สี ม่วง พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า
7-24160-012/01/030/03 เครืออ่อน Congea tomentosa Roxb. VERBENACEAE ไม้เลื้อย ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบสีขาว ปลายแยก เป็น ๒ ปาก มีใบประดับ พื้นที่ศึกษาที่1สามแยกวงเวียน
7-24160-012/01/031/04 เอื้องหมายนา Costus steciosus J.konigsn. COSTACEAE ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปรี ดอกช่อ สีขาว  พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า