ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางพรรณไม้ปี 2552
ตารางพรรณไม้ ปี 2552

ทะเบียนพรรณไม้ ปี 2552

          โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว                        จังหวัดฉะเชิงเทรา                           รหัสสมาชิก     ๗ - ๒๔๑๖๐ - ๐๑๒/๐๑

รหัสพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

บริเวณที่พบ

7-24160-012/01/001/104

เสลา

Lagertroemia   loudnii   Jeijsm

LYTHRACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยวดอกสีชมพูมี6กลีบช่อตั้งตรงผลกลมเมื่อแห้งแตก

พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า

7-24160-012/01/002/06

ประดู่

Pterocarpus  macrocarpus  Kurz

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ไม้ต้น

ใบเล็กกลม  ผลแบน

พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า

7-24160-012/01/003/01

กันเกรา

Fagraea fragrans Roxb.

LOGANIACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยว เรียวตรงข้าม ดอกช่อ สีขาวเหลือง กลิ่นหอมเย็น 

พื้นที่ศึกษาที่1สนามหญ้า

7-24160-012/01/004/30

มะม่วง

Mangifera  indica  Linn.

ANACARDIACEAE

ไม้ต้น

ลำต้นมีเปลือกสีน้ำตาล ขอบใบเป็นคลื่น ออกดอกเป็นช่อ

พื้นที่ศึกษาที่1ข้างถนนและรอบสนาม

7-24160-012/01/005/04

มะขาม

Tomarindus  indica  Linn.

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น

ลำต้นแตกสะเก็ดเป็นร่อง 

พื้นที่ศึกษาที่1รอบสนาม

7-24160-012/01/006/05

เพกา

Oroxylum  indicum (L.) Vent.

BIGNONIACEAE

ไม้ต้น

แตกกิ่งก้านบริเวณเรือนยอด ผลเป็นฝักรูปดาบ เมล็ดสีขาว

พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม

7-24160-012/01/007/05

จามจุรี

Samanea  samqan  Merr.

LEGUMINOSAE - MIMOSOIDAAE

ไม้ต้น

เรือนยอดแผ่เป็นร่มกว้าง

พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม

7-24160-012/01/008/05

ขนุน

Artocarpus  hcterophgllas  L.

MORACEAE

ไม้ต้น

มียางสีขาวเหนียวท้องใบสากดอกช่อผลมีหนามเล็กๆ

พื้นที่ศึกษาที่1รอบสนาม

7-24160-012/01/009/03

เหียง

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm .ex Miq .

DIPTEROCARPACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยวรูปไข่ขนาดใหญ่ดอกสีชมพูออกเป็นช่อตามงามใบผลมี2ปีก

พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า

7-24160-012/01/010/10

แสมสาร

Cassia  garrettiana (Craib.) Irwin & Barneby

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น

ดอกสีเหลืองคล้ายขี้เหล็ก

พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม

7-24160-012/01/011/04

ฉนวน

D.  nigrescens  Kurz

LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE

ไม้ต้น

ใบเล็กกลม  ผลแบน

พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม

7-24160-012/01/012/05

นนทรี

Peltophorum pterocarpum (DC.)Backer. ex K.Heyne 

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น

ดอกสีเหลืองเป็นช่อคล้ายคูน 

พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม

7-24160-012/01/013/03

ธนนไชย

B. siamensis  Miq.

ANACARDIACEAE

ไม้ต้น

ลำต้นแตกสะเก็ดเป็นร่อง 

พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า

7-24160-012/01/014/10

กล้วยน้ำว้า

Musa  sapientum  Linn .

MUSACEAE

ไม้ล้มลุก

ลำต้นเป็นก้นใบหุ้มซ้อนกัน

พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า

7-24160-012/01/015/02

ฝรั่ง

Psidium  guajava  Linn .

MYRTACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยวดอกสีขาวออกเป็นช่อผลกลม

พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม

7-24160-012/01/016/03

อินทนิล

Lagerstroemia  flosreginae Retz 

LYTHRACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยวดอกสีชมพูมี6กลีบช่อตั้งตรงผลกลมเมื่อแห้งแตก

พื้นที่ศึกษาที่1รอบสนาม

7-24160-012/01/017/02

มะพร้าว

Cocos  nucifera   Linn.          

PALMAE  

ปาล์ม

ลำต้นกลมยาวตั้งตรงมีปล้องถี่ๆตลอดต้นดอกเล็กสีขาวนวลออกเป็นช่อ

พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า

7-24160-012/01/018/03

มะค่าแต้

Sindora siamensis Teijsm. exmiq

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น

ใบรูปไข่มนดอกเล็กเป็นช่อพวงโตสีขาวอมเหลืองผลกลมแบนสีน้ำตาล

พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า

7-24160-012/01/019/02

มะค่าโมง

Afzelia  xylocarpa (Kurz) Craib

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้น

ไม้เนื้อแข็งลวดลายสวยงามผลเป็นฝักแบน เมล็ดแข็ง สีน้ำตาลดำ

พื้นที่ศึกษาที่1ถนนทางเข้า

7-24160-012/01/020/02

ลำดวน

Melodorum  fruticosum  Lour.

ANNONACEAE

ไม้ต้น

ดอกสีเหลืองอ่อน มี 6 กลีบ

พื้นที่ศึกษาที่1ข้างสนาม