ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันซูโดกุ ม.4-6 เหรียญทองแดง(ได้ลำดับที่34)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:35   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประติมากรรม ม.4-6 เหรียญทอง(ลำดับที่4)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:34   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 เหรียญทอง(ลำดับที่31)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:33   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-6 เหรียญเงิน(ลำดับที่19)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:31   อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 เหรียญทอง(ลำดับที่44)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:23   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 เหรียญทองแดง(ได้ลำดับที่44)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:22   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 เหรียญเงิน(ได้ลำดับที่16)
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:21   อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดแปรรูปอาหาร ม.ปลาย ระดับภาคและชาติ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:08   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานอาชีพม.ต้น ระดับภาคและชาติ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:07   อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แอโรบิคระดับภาคและชาติ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,14:04   อ่าน 93 ครั้ง